top of page

מדיניות פרטיות

ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של אתר נריביו ישראל של חברת דפנימד סוכנויות בע״מ (להלן: "החברה"). אנו מעריכים מאוד את הפרטיות שלך ועושים הכל כדי לשמור עליה. לפיכך, ניסחנו את מדיניות הפרטיות שלהלן כדי להבהיר לך בדיוק מה המידע שישמר על אודותיך, כיצד יעשה בו שימוש, למי תינתן גישה אליו, ומהן הדרכים בהן ניתן לקבל עותק מהמידע או לתקנו, במקרה שהוא אינו נכון או עדכני (להלן: "מדיניות הפרטיות").


מדיניות הפרטיות הינה חלק מתנאי השימוש של האתר (הניתן לצפייה כאן)"תנאי השימוש") ולכן יש לקרוא אותם יחד. 

בעצם השימוש באתר ובשירותים המוצעים בהם ("השירותים"), הנך מביע את הסכמתך כי החברות תעשינה שימוש במידע אודותיך כמפורט במדיניות הפרטיות.

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות, מועד עדכון מדיניות הפרטיות יופיע בראש עמוד זה, ולכן יש לבחון את מדיניות הפרטיות לפני כל שימוש באתר. ככל שאינך מסכים לשינוי כלשהו במדיניות הפרטיות, עליך להפסיק באופן מיידי את השימוש באתר. למעט אם נאמר אחרת, כל שינוי במדיניות הפרטיות יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת מדיניות הפרטיות. 

האמור במדיניות הפרטיות כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים וגברים כאחד. כן, כל האמור במדיניות הפרטיות בלשון יחיד, אם רבים במשמע, ולהפך. 

האם יש חובה למסור לנו מידע?
בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, הרי שכל פניה לקבלת מידע מחייבת ליידע. האם יש חובה חוקית למסירת המידע, או שמסירת המידע תלויה ברצונו הטוב של מוסר המידע. במקרה זה, כן. יש חובה חוקית לספק את המידע. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, גופים ציבוריים עוד עשויים לחלוק ביניהם מידע.


מה המידע הפרטי שנאסף ונשמר עלייך?
במהלך השימוש באתר ייאסף מידע אודותיך כדלקמן: 

פרטים אישיים - במעמד הרישום לאתר, תתבקש לספק פרטי מידע אישי אודותיך ודרכי התקשרות עימך, כגון שמך, כתובת הדוא"ל והטלפון שלך, תאריך הלידה והמגדר שלך ועוד. חלק מהפרטים האמורים יסומנו כ"שדות חובה" שבאי מסירתם לא תוכלו להשלים את הרישום לאתרים. כמו כן, יתאפשר רישום באמצעות קישור החשבון עם חשבון הפייסבוק שלך.  

עסקאות – בכל עת בה תבצע עסקה באמצעות האתר, פרטיה יישמרו ויוצגו בהיסטוריית העסקאות שלך. כמו כן, תתבקש להזין פרטי אמצעי תשלום, כגון כרטיס אשראי, חשבון ה-PayPal  ואמצעי תשלום אחרים. בנוסף, ככל שתרכוש מוצר באתר תתבקש לספק פרטים אשר נדרשים לנו על מנת לבצע את ההזמנות שלך ולספק לך אותן לכתובת המבוקשת, כגון כתובת משלוח, שם מקבל חשבונית ועוד. יודגש, כי פרטי כרטיסי האשראי אינם נשמרים במערכות של החברות.

פעילות באתר – החברה תתעד את הפעילות שלך באתר, לרבות עסקאות שתבצע, עמודי אתר בהם תבקר, מועד ושעת הגישה שלך לאתר, הודעות דיוור שתקבל ועוד. 

נתונים אודות אמצעי הגלישה שלך – בעת שימושך באתר, החברה (ו/או מי מטעמה) אוספת ושומרת מידע המתקבל ממך וכן מפעילותך באתר, ובכלל זה, כתובות IP שלך, מזהה מכשיר שלך, סוג דפדפן שאתה עושה בו שימוש וכיוצ"ב.  

המידע שאתה מוסר משמש את החברה כדי להעניק לך שירותים. מידע לא מדויק שיימסר על ידך, ישפיע על המידע שתקבל מהחברה בעת שימושך באתר ו/או בעת קבלת השירותים וכן ישפיע על היכולת שלה לספק לך שירותים וליצור עמך קשר כפי שהוגדר במסגרת מדיניות הפרטיות.

כיצד נאסף המידע אודותיך?
הדרך בה מידע נאסף משפיעה על השיקולים בשימוש בשירותים שלנו. לכן, חשוב שנספק מידע מדויק לגבי איסוף המידע שלך. אנחנו אוספים את המידע שמסופק לנו בזמן השימוש בשירות שלנו, וגם מקבלים מידע מצדדים שלישיים שלא נעשה בהם שימוש במהלך השירות.


כיצד נעשה שימוש במידע על אודותיך?
אנו נעשה שימוש במידע אודותיך למטרות הבאות:

כדי להפעיל את האתרים ולספק לך את השירותים.
כדי להתאים את השירותים לצרכיך והעדפותיך.
כדי ליצור עמך קשר לצרכים תפעוליים ושיווקיים, לרבות בדיוור ישיר.
כדי לשפר את השירותים וחווית המשתמש שלך וליצור שירותים חדשים.
על מנת להעריך את האפקטיביות של קמפיינים שיווקיים ופרסומיים אשר מופנים כלפיך.   
כדי לגבות תשלומים בגין מוצרים ושירותים שתרכוש באתר.
כדי להגן על האינטרסים, הזכויות והנכסים של החברות ושל צדדים שלישיים. 
כדי לקיים חובה חוקית או צו שיפוטי שחלים על החברות.


מיהם הצדדים השלישיים להם יש גישה?
הסודיות של המידע שלך מאוד חשובה לנו ואנחנו לא נסחור במידע אודותיך או נמכור אותו לצדדים שלישיים. אנו נשתף את המידע אודותיך אך ורק עם הגופים הבאים ולמטרות הבאות:
 
1. צדדים שלישיים המספקים לנו שירותים בקשר עם מתן השירותים (כגון שירותי מחשוב ועיבוד מידע, חברת הייצור - טרניקה מפרסמים וספקים באתרים, שירותי סליקה ותשלום, שירותי שילוח, דיוור ישיר וכד') וכן לצורך פעילויות התומכות במתן השירותים (כגון עורכי דין, רואי חשבון, פיתוח עסקי ויועצים אחרים). 

2. אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור מידע אישי ו/או מידע אחר לצד שלישי כלשהו. 

3. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה ו/או מי מטעמה.

1. לצורך שמירה והגנה על זכויותיה, נכסיה וקניינה של החברה.

2. בהסכמתך או בהנחייתך.

4. בכל מקרה שבו החברה תמכור, תמחה או תסב חלק מעסקיה או את כל עסקיה ו/או נכסיה לצד שלישי, או אם היא תירכש או תתמזג עם צד שלישי, או אם היא תפתח בהליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון.

בנוסף לגורמים שלעיל, מידע מצרפי ולא מזהה על המשתמשים שלנו עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים נוספים. אולם, לפני שנעשה כן, אנחנו נוודא כי המידע שיועבר לאותם צדדים שלישיים לא יזהה את המשתמשים שהמידע הוא עליהם.

כל שימוש במידע על ידי צדדים שלישיים הינו באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים והחברות לא תישאנה באחריות כלשהי לשימוש כאמור.


מהי רשימת תפוצה?
אנחנו שולחים עדכונים תקופתיים בדואר אלקטרוני ומסרונים, ותמיד ניתן לבקשה הסרה מרשימת התפוצה שלנו. אם המידע הועבר לאחרים, ההסרה תחול גם עליהם, אנחנו עוד עשוים לצור איתך קשר במקרה בו רשות מוסמכת תבקש שנעשה זאת.

האם אתה יכול לעיין במידע, לתקן או לעדכן מידע הנוגע אלייך?
בהתאם לסעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות, זו זכותך לעיין במידע השמור עלייך. בהתאם לסעיף 14 לחוק, תוכל לעדכן או לתקן מידע שאינו עדכני עוד. על פי החוק הישראלי, אין חובה לאפשר לך למחוק מידע, אך אם תפנה לממונה על הגנת הפרטיות שלנו, הוא יוכל לספק לך מענה ספציפי לסוגיה זו.


ומה עם קבצי עוגיות?
קבצי "Cookie" הינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי שלך המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיך ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלך, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. החברה עשויות לעשות שימוש בקבצי "Cookie" אשר יאפשרו לה להתאים את האתרים, התוכן והשירותים המוצעים בהם להעדפות המשתמשים ולשפר את חווית הגלישה באתר.

ככל שאינך מעוניין, כי ייאסף מידע אצל החברה באמצעות השימוש בקבצי "Cookie", אתה יכול לשנות את ההגדרות בדפדפן בו אתה עושה שימוש, למחוק קבצי "Cookie" קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי "Cookie" או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ "Cookie" תינתן לך האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירתך שלא לקבל קבצי "Cookie" ו/או לבטל קבלת קבצי "Cookie", תפחית מיכולתך ליהנות מכל התכונות האינטראקטיביות ו/או מכלל השירותים שבאתרים.

אבטחת מידע
אנו לוקחים ברצינות את החשיבות באבטחת הנתונים האישיים שלך. מתוקף כך, אנו נוקטים באמצעי האבטחה המתאימים על מנת להגן מפני אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע שנאסף אודותיך.

עם זאת, עליך לדעת כי הגלישה באינטרנט, חשופה לסיכונים רבים, כגון: גניבת אמצעי זיהוי (PHISHING), חשיפת מידע שאינו מוצפן, הידבקות בוירוסים וציתות לתקשורת המחשב.

שימוש במחשב ללא תוכנת אנטי-וירוס פעילה ומעודכנת או ללא מערכת הפעלה מעודכנת חושף אותך להדבקות בוירוסים ו/או בתוכנות רוגלה (SPYWARE) העלולות להקליט את פעולותיך במחשב או לשבש את פעילותך בו. האחריות לכך שוירוסים לא יחדרו למחשב ממנו מתבצעת פעילותך באתר מוטלת עליך בלבד, על ידי התקנת כלי אנטי-וירוס ועדכונו השוטף.

הזהר מהודעות דוא"ל או SMS מזויפות - הודעות דוא"ל או SMS מזויפות הנן הודעות הנשלחות כביכול מטעמנו אשר מבקשות ממקבל ההודעה להיכנס לאתר באמצעות קישור הניתן בתוך ההודעה, ולמסור או לעדכן את נתוניו האישיים תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכדומה. הקישור בהודעה יכול להיות חיקוי מדויק של האתר הרשמי של החברה מממנו כביכול נשלח המכתב. בדרך זו מנסים שלא כדין להשיג את נתונים אישיים של הנמען לצורך גישה לחשבונותיו.

ככלל אנחנו לא שולחים בקשות בהודעות דוא"ל או SMS לקבלת פרטי ההתקשרות שלך כגון שם משתמש וסיסמה. הסיסמה הינה סודית ומיועדת לך בלבד, אין להעבירה לאף גורם בחברה או גורם זר אחר. כל בקשה לקבלת הסיסמה שלך הינה מזויפת יש להתעלם ממנה ולעדכן אותנו.


ויתור
החברה לא נושאת באחריות לנזקים שייגרמו או עשויים להיגרם לך או לצדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש באתר ו/או המידע שנמסר ונאסף אגב שימוש זה  ו/או מחוסר היכולת להשתמש בהם ו/או לנזקים שייגרמו מאירועים מעבר לשליטתן הישירה. אין ביכולת החברה להבטיח שלא תהיינה שגיאות בביצועים באבטחת פרטיות המידע האישי אודותיך. כמו כן, אין החברה נושאת באחריות לכל מקרה או נזק, ישיר או עקיף, בקשר עם שימוש ו/או מסירת המידע אישי הכולל בין היתר, חשיפת פרטים אישיים בשל טעויות, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים וכל גורם אחר שאינו בשליטתה הסבירה. השימוש באתר הינו באחריותך בלבד ואתה מסכים כי לא תהיה לך כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם השימוש באתר.


שינויים ועדכונים
ככל שיהיו שינויים ועדכונים במסמך זה, אנו נביא אותם לידיעתך בהקדם, על ידי עדכון אתר האינטרנט שלנו, או על ידי שליחת הודעה לכלל המשתמשים שלנו.


זכויותיך בקשר עם המידע

הנך זכאי לעיין, בעצמך או על ידי אדם אחר שהוסמך על ידך בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליך המוחזק במאגר של החברות. ככל שעיינת במידע עליך ומצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע. 
ממונה הגנת הפרטיות


בכל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו וכן בקשות לתיקון מידע והסרת מידע, ניתן ליצור קשר עם ממונה הגנת הפרטיות של החברה בפרטים הבאים: 

info@daphnemed.com או בטלפון: 077-3630400.


 

bottom of page