Nerivio®‎ הוא מכשיר אלקטרוני אלחוטי, הגורם לנוירומודולציה חשמלית מרוחקת, ומיועד לטיפול אקוטי במיגרנה עם אאורה וללא אאורה במטופלים בני 12 ומעלה. מכשיר זה, הניתן במרשם, מיועד לענידה עצמית על החלק העליון של הזרוע, ויש להשתמש בו עם הופעת כאב ראש או אאורה של מיגרנה

Migraine Headache Treatment
Migraine Headache Treatment

המוצר

Nerivio™ - Patient Nerivio™ - Patient
Nerivio™ - Patient
Nerivio™ - Patient

66.7% מהמטופלים השיגו במחקר הקלה בכאב
37.4% מהמטופלים השתחררו מהכאב

הקלה
בעלת משמעות
קלינית

Nerivio™ - Patient

ללא שימוש בתרופות

ללא שימוש בתרופות

Nerivio™ - Patient

לא פולשני

לא פולשני

Nerivio™ - Patient

קל לשימוש

קל לשימוש

Nerivio™ - Patient

באישור ה-FDA

באישור ה-FDA

Nerivio™ - Patient

מותאם אישית

מותאם אישית

Nerivio™ - Patient

מבוסס על מנגנון CPM

מבוסס
על מנגנון CPM

Nerivio™ - Patient

נשלט בעזרת טלפון חכם

נשלט בעזרת טלפון חכם

Nerivio™ - Patient

האפליקציה

Nerivio™ - Patient

Nerivio נשלט בעזרת אפליקציה ידידותית למשתמש. האפליקציה מספקת טיפולים בהתאמה אישית, והיא כוללת יומן מיגרנה המיועד למעקב אחר הטיפולים וכאבי הראש הנלווים למיגרנה. כדי לשפר את ניהול המיגרנה, המטופלים יכולים לשתף את יומן המיגרנה עם הרופא המטפל.

הורדת אפליקציית Nerivio
זמינה עבור iPhone ו-Android

Nerivio™ - Patient Nerivio™ - Patient
Nerivio™ - Patient
Nerivio™ - Patient

שליטה
ב-Nerivio

בעזרת האפליקציה קל לשלוט ב-Nerivio באופן אלחוטי. בעזרת האפליקציה, ניתן להתחיל טיפול בקלות, להתאים את עוצמת הגירוי, לנטר את משך הטיפול ולהשהות או להפסיק את הטיפול.

יומן
מיגרנה

ההיסטוריה האישית של הטיפולים וכאבי הראש הנלווים למיגרנה זמינה בכל עת באמצעות יומן מיגרנה אינטואיטיבי, הכלול באפליקציית Nerivio. ניתן לשתף את יומן המיגרנה עם הרופא המטפל.